Start Historie Skog Sagbruk Jakt Agentur Kontakt


Jakttider

Tilbake

Tabellen viser jaktbar art, og hvor lenge det er igjen til jaktstart.

Art Tid igjen til jaktstart
Elg
Fullstendig oversikt over jakttider i Norge. Informasjonen er hentet fra lovdata.no

Art Område Jakttid
Fra og med Til og med
Skarver
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke 01.10. 30.11.
All storskarv Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 01.10. 30.11.
Storskarv
Ungfugl med hvit buk
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. 01.10. 30.11.
Andefugler
Kortnebbgås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
I Finnmark fylke er arten fredet
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Grågås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nord for en rett linje fra Børselv til Olderfjord. Videre nord for E6 fra Olderfjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta og videre langs sjøen til Laukvik. Deretter en rett linje til E6 på Isnestoften. Videre nord for E6 fra Isnestoften til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. 21.08. 23.12.
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand Hele landet 10.09. 23.12.
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 10.09. 23.12.
Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 01.10. 30.11.
Hønsefugler
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Vadere og måker
Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet 21.08. 31.10.
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet 10.09. 23.12.
Fiskemåke, gråmåke og svartbak Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 28.02./29.02.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 28.02./29.02.
Duefugler
Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08. 23.12.
Spurvefugler
Gråtrost og rødvingetrost Hele landet 10.08. 23.12.
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08. 28.02./29.02.
Skjære Hele landet 10.08. 28.02./29.02.
Kråke Hele landet 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03.
Haredyr
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Gnagere
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til beverjakt 01.10. 30.04.
Rovdyr
Rødrev Hele landet 15.07. 15.04.
Røyskatt Hele landet 21.08. 15.03.
Mår Hele landet 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
01.02. 31.03.
Hjortevilt
Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt 10.09. 15.11.
Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok
25.09.
01.09.
31.10.
30.09.
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker 10.09. 15.11.
Oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamble, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bø-elva.
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker 05.10. 31.10.
Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Vest-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord.
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Aust-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 25.09. 23.12.
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09.
Fremmede/introduserte arter
Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet 01.10. 15.10.
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./29.02.
Beverrotte Hele landet 21.08. 15.05.
Bisamrotte Hele landet 01.04. 31.03.
Mårhund Hele landet 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet 01.04. 31.03.
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.
0 Endret ved forskrift 27 april 2007 nr. 445, 7 feb 2008 nr. 114.