Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

6        Miljømål

Miljømålene har en varighet på 3 år fra det startes til de skal være utført. Da revideres de.  

         


Mål

Start dato

Utført dato

Vurdering

  1. Oppdatere kulturminner og miljøinformasjon i landskapsplanen

28.02.14

28.02.14

Utført

  1. Koble wms-tjenester fra de eksterne databaser inn i Pan

28.02.14

Utgår da dette blir fulgt opp i Allma.

 

  1. Sjekke vannkvalitet i utvalgte bekker over en periode på 2 år
  2. Informasjon om miljø og kulturminner sjekkes jamnlig
  3. Kontrollere narinbasen jamnlig

28.02.14

 

Jamlig

 

 

01.08.2019

 

01.08.2019

Utført, se vedlagg bakerst

Holdes oppdatert på kartverk via eksterne databaser.
Årlig

6. Øke andelen av lukkede hogster 

2020 

 

Tynne gjennom furubestand