Start Eiendommen Skogbruk Friluft Kulturminner Miljøverdier Miljømål Viltbiotoper Strategier Kart
Høibraaten SKOG

3  Friluftsområder

Skispor

Av friluftsområder menes områder som brukes til friluftsaktiviteter som sykling, skigåing og telting.
På eiendommen er det ca 40 km. skogsbilveier og noen av disse blir benyttet som sykkelløyper på sommeren mens på vinteren blir løypene preparert til skiløyper.
Når det gjelder telting er det fint tilrettelagt for dette helt nord i Utsjøen. Her er det også fine muligheter for fiske. Utsjøen er med i Eidsvoll fiskesamvirke, som utfører fiskekultivering og salg av fiskekort. Med fiskekort i Eidsvoll fiskesamvirke vil Utsjøen by på mange fine naturopplevelser.